Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2378
Title: NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH HÓA CHẤT THẢI PHÓNG XẠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP GỐM HÓA TẠO VẬT LIỆU DẠNG SYNROC
Authors: NGUYỄN, HOÀNG LÂN
Keywords: Nghiên cứu;Ổn định;Chất thải;Phóng xạ
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Để phát triển các kỹ thuật ổn định hóa, các nhà nghiên cứu tiếp tục tìm kiếm các vật liệu có thể cố định chất phóng xạ theo hướng cân bằng giữa vật liệu nền – nhân phóng xạ - điều kiện môi trường. Người ta thấy rằng một số khoáng chất tự nhiên có thể chứa các nhân phóng xạ như U, Th và khoáng này tồn tại đến hàng trăm triệu năm mà không hề gây ô nhiễm môi trường. Vật liệu đá synroc được nghiên cứu tổng hợp với sự kết hợp một số khoáng tự nhiên và có thể chứa các nhân phóng xạ bên trong các cấu trúc khoáng đó. Synroc thể hiện được nhiều ưu điểm về độ bền cơ, bền hóa trong cố định chất thải phóng xạ.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2378
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001710.pdf
  • Description : 
  • Size : 411.12 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.