Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2380
Title: NGHIÊN CỨU NHIỆT ĐỘ NÓNG CHẢY CỦA CÁC KIM LOẠI DƯỚI ÁP SUẤT CAO
Authors: Nguyễn, Ngọc Hà
Keywords: Nghiên cứu;Nhiệt độ;Kim loại;Nóng chảy
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Nói chung do khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt và cấu trúc điện tử của mỗi kim loại là khác nhau, vì vậy nhiệt độ nóng chảy của chúng cũng khác nhau. Ngoài ra, nhiệt độ nóng chảy của các kim loại cũng chịu ảnh hưởng lớn của áp suất bên ngoài. Cho đến nay, có rất nhiều phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng để nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất đến nhiệt độ nóng chảy của kim loại như phương pháp thực nghiệm (ô mạng đế kim cương), phương pháp phiếm hàm mật độ, phương pháp bán thực nghiệm. Tuy nhiên các phương pháp này còn rất nhiều hạn chế như: Các biểu thức toán học cồng kềnh, phức tạp, khó khăn khi đưa ra các số liệu thực nghiệm, sai số lớn. Vì vậy việc nghiên cứu nhiệt độ nóng chảy của các kim loại dưới áp suất đặc biệt là dưới áp suất cao vẫn còn là vấn đề thời sự đối với nhà nghiên cứu và thực nghiệm.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2380
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.