Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2381
Title: Hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Nghệ An
Other Titles: Credit operations for poor household in Nghe An province Bank for Social Policies
Authors: Lâm, Quân
Keywords: Quản lý kinh tế;Hoạt động tín dụng;Ngân hàng chính sách xã hội
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 94 tr.
Abstract: Kế thừa những người đi trước, luận văn bổ sung và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về tín dụng nói chung và hoạt động tín dụng của NHCSXH nói riêng đối với người nghèo. Làm rõ những thành tựu, hạn chế trong hoạt động tín dụng cho người nghèo tại NHCSXH tỉnh Nghệ An hiện nay, tìm ra nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng đó.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2381
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004516.pdf
  • Description : 
  • Size : 352.42 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.