Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2382
Title: Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh
Other Titles: The credit risk management at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Ha Tinh Branch
Authors: Bùi, Đại Thắng
Keywords: Quản lý kinh tế;Quản lý rủi ro;Ngân hàng thương mại;Tín dụng
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 90 tr.
Abstract: - Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại như: khái niệm và vai trò quản lý rủi ro tín dụng. - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý RRTD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh trong những năm gần đây. - Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp để tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2382
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004517.pdf
  • Description : 
  • Size : 422.07 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.