Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2383
Title: Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh các dịch vụ dữ liệu trên mạng hữu tuyến tại VNPT Hà Tĩnh
Other Titles: Promote business data services over wireline VNPT in Ha Tinh
Authors: Trần, Quang Hà
Keywords: Quản lý kinh tế;Hoạt động kinh doanh;Dịch vụ dữ liệu;Ngành Viễn thông;Chiến lược kinh doanh
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 100 tr.
Abstract: - Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động kinh doanh các dịch vụ băng rộng trên mạng hữu tuyến, các khái niệm, nội dung. - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh các dịch vụ dữ liệu trên mạng hữu tuyến tại VNPT Hà Tĩnh, giai đoạn 2009-2013. - Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ dữ liệu trên mạng hữu tuyến tại VNPT Hà Tĩnh.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2383
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004518.pdf
  • Description : 
  • Size : 282.58 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.