Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2384
Title: Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh: Thực trạng và giải pháp
Other Titles: Corporate Culture stake in the company Mai Linh Group: reality and solutions
Authors: Nguyễn, Thùy Trang
Keywords: Quản trị kinh doanh;Văn hóa doanh nghiệp;Chiến lược kinh doanh;Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 73 tr.
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp: nêu ra được khái niệm văn hóa doanh nghiệp, các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp; vai trò của văn hóa doanh nghiệp đối với hoạt động thực tiễn doanh nghiệp. Luận văn đã chỉ ra các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự hình phát triển văn hóa doanh nghiệp và chỉ ra các cấp độ của văn hóa doanh nghiệp. Luận văn đã tiến hành khảo sát thực tế thông qua phỏng vấn chuyên sâu và khảo sát điều tra chọn mẫu để nghiên cứu và đánh giá được thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Mai Linh. Luận văn đề xuất các giải pháp giúp hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại công ty Mai Linh.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2384
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004519.pdf
  • Description : 
  • Size : 407.75 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.