Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2385
Title: Giải pháp phát triển cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam-Chi nhánh Bắc Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Hương
Keywords: Doanh nghiệp nhỏ và vừa;Khoản vay ngắn hạn;Ngân hàng;Cho vay
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 127 tr.
Abstract: Tổng kết lại hoạt động cho vay, đặc biệt là cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Bắc Hà Nội trong những năm 2009 -2013. Thông qua số liệu thu thập được từ báo cáo thường niên, báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Bắc Hà Nội, có thể đưa ra được những nhận định và đánh giá về hiệu quả công tác cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh. Bên cạnh đó cũng có được cái nhìn tổng quan về một số hoạt động dịch vụ khác của chi nhánh như: tín dụng doanh nghiệp lớn, huy động vốn, thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế… Đưa ra những yếu tố ảnh hưởng đến việc tăng trưởng dư nợ tín dụng ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh Bắc Hà Nội. Chỉ ra được một số hạn chế trong việc quá trình tăng trưởng nêu trên. Thông qua việc nhìn nhận và đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong công tác cho vay doanh nghiệm nhỏ và vừa, đề tài đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động huy động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Bắc Hà Nội.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2385
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004520.pdf
  • Description : 
  • Size : 353.48 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.