Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng, Anh Tuấn-
dc.date.accessioned2017-04-04T02:44:28Z-
dc.date.available2017-04-04T02:44:28Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.citationHoàng, A. T. (2004). Công ty Đông Ấn Hà Lan ở đằng ngoài, 1637-1700: Tư liệu và những vấn đề nghiên cứu đặt ra. Việt Nam học - Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23929-
dc.description.abstractTrong số các thương nhân Châu Âu đến buôn bán ở Đàng Ngoài cuối thời trung đại, thương nhân Hà lan không phải là những người tiên phong. Người Bồ sau những phát kiến địa lý cuối thế kỷ XV đã thành lập công ty Hoàng gia Estado da Judia, đặt thương điểm Goa, Malaca và tiếp tục hướng tới thị trường Đông Á-
dc.format.extent12 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectBuôn bánen_US
dc.subjectThương nhânen_US
dc.subjectHà Lanen_US
dc.subjectThời kỳ 1637-1700en_US
dc.titleCông ty Đông Ấn Hà Lan ở đằng ngoài, 1637-1700: Tư liệu và những vấn đề nghiên cứu đặt raen_US
dc.typeConference Paperen_US
dc.contributor.conferenceViệt Nam học - Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai-
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)


 • KY_02725.pdf
  • Size : 5,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorHoàng, Anh Tuấn-
  dc.date.accessioned2017-04-04T02:44:28Z-
  dc.date.available2017-04-04T02:44:28Z-
  dc.date.issued2004-
  dc.identifier.citationHoàng, A. T. (2004). Công ty Đông Ấn Hà Lan ở đằng ngoài, 1637-1700: Tư liệu và những vấn đề nghiên cứu đặt ra. Việt Nam học - Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23929-
  dc.description.abstractTrong số các thương nhân Châu Âu đến buôn bán ở Đàng Ngoài cuối thời trung đại, thương nhân Hà lan không phải là những người tiên phong. Người Bồ sau những phát kiến địa lý cuối thế kỷ XV đã thành lập công ty Hoàng gia Estado da Judia, đặt thương điểm Goa, Malaca và tiếp tục hướng tới thị trường Đông Á-
  dc.format.extent12 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectBuôn bánen_US
  dc.subjectThương nhânen_US
  dc.subjectHà Lanen_US
  dc.subjectThời kỳ 1637-1700en_US
  dc.titleCông ty Đông Ấn Hà Lan ở đằng ngoài, 1637-1700: Tư liệu và những vấn đề nghiên cứu đặt raen_US
  dc.typeConference Paperen_US
  dc.contributor.conferenceViệt Nam học - Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai-
  Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)


 • KY_02725.pdf
  • Size : 5,1 MB

  • Format : Adobe PDF