Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23965
Title: Chiến lược phát triển hoạt động thông tin khoa học và công nghệ của TP Hà Nội đến năm 2020
Authors: Nguyễn, Đức Khiển
Kỷ yếu Hội nghị Ngành Thông tin - Tư liệu Khoa học và Công nghệ
Keywords: Chiến lược phát triển;Thông tin khoa học;Khoa học công nghệ;Hà Nội
Issue Date: 1998
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Nguyễn, Đ.K. (1998). Chiến lược phát triển hoạt động thông tin khoa học và công nghệ của TP Hà Nội đến năm 2020. Kỷ yếu Hội nghị Ngành Thông tin - Tư liệu Khoa học và Công nghệ
Abstract: Hà Nội là Thủ đô của cả nước, nơi tập trung hầu hết các cơ quan thông tin khoa học và công nghệ lớn, đông đảo các cơ quan khoa học và công nghệ, các trường đại học và cao đẳng, Hà Nội có thế mạnh hiếm có trong lĩnh vực thông tin khoa học công nghệ. Song đây cũng là một nguyên nhân gián tiếp làm cho công tác thông tin khoa học công nghệ của Hà Nội không phát triển được.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23965
Language: vi
Format Extent: tr. 25-28
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_04269.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.98 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.