Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2429
Title: TÁN XẠ ĐÀN HỒI CÁC NUCLEON NĂNG LƯỢNG CAO TRONG MÔ HÌNH EIKONAL
Authors: NGUYỄN, XUÂN KỲ
Keywords: Nghiên cứu;Tán xạ;Năng lượng;Eikonal
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Các máy đo quang phổ kế Pion tại SIN (Swiss Institute for Nuclear Research - Viện nghiên cứu hạt nhân Thụy Sỹ) và LAMPF (Los Alamos Meson Physics Facility – Trung tâm nghiên cứu Vật lý hạt meson Los Alamos) đã đưa ra các dữ liệu thực nghiệm có tính chính xác cao về quá trình tán xạ đàn hồi của pion – hạt nhân trong vùng đầu của sự cộng hưởng pion – hạt nhân [1-4]. Vì trong vùng này, phần tán xạ đàn hồi của một + từ một proton lớn hơn rất nhiều so với từ một nơtron (thông qua trao đổi hạt -), một trong nhưng hy vọng chính rút ra từ các số liệu thực nghiệm này là chỉ ra được sự đóng góp của nơtron trong các tương tác trên bề mặt hạt nhân. Như vậy bằng sự so sánh tán xạ đàn hồi của các pion có năng lượng 130 MeV của hạt nhân nguyên tử 40Ca và 48Ca đã chỉ ra sự khác nhau khá lớn giữa tương tác giữa các hạt - và các hạt + do có sự tham gia thêm của 8 hạt nơtron [5]. Nói cách khác, do không tính đến tương tác Coulomb có thể là nguyên nhân sinh ra sự khác nhau giữa tán xạ - và + thậm chí là của các hạt nhân đồng vị, ví dụ như hạt nhân 40Ca và hạt nhân 48Ca. Rõ ràng rằng, khả năng của chúng ta sử dụng các số liệu thực nghiệm của hạt nhân 40Ca phụ thuộc phần lớn vào sự mở rộng vùng tương tác vào các vùng mà hiệu ứng tương tác Coulomb chiếm ưu thế.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2429
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001713.pdf
  • Description : 
  • Size : 398.2 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.