Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2431
Title: HIỆU ỨNG RADIO ĐIỆN TRONG HỐ LƯỢNG TỬ
Authors: Nguyễn, Thị Huệ
Keywords: Nghiên cứu;Hiệu ứng;Radio điện;lượng tử
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Bài toán về hiệu ứng radio điện trong các vật liệu bán dẫn đã được nghiên cứu như: hiệu ứng radio điện trong bán dẫn khối [9], hiệu ứng radio điện trong siêu mạng [7]. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu đều sử dụng phương pháp cổ điển: sử dụng phương trình động Boltzmann. Bài toán về tính toán trường Radioelectric bằng phương pháp phương trình động lượng tử trong các hệ bán dẫn thấp chiều vẫn còn đang bỏ ngỏ.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2431
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001717.pdf
  • Description : 
  • Size : 480.93 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.