Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2433
Title: NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KERATINASE TRONG TẾ BÀO ESCHERICHIACOLI VÀ BACILLUS
Authors: HOÀNG, THỊ THU HIỀN
Keywords: Nghiên cứu;Tế bào;Gen mã hóa
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Hiện nay, keratinase được thu từ nhiều nguồn khác nhau như nấm, xạ khuẩn, vi khuẩn. Trong đó, nhóm vi khuẩn có khả năng sinh keratinase cao, hoạt tính keratinase đã được ghi nhận rộng rãi đối với các chủng từ chi Bacillus và Streptomyces. Tuy nhiên, khả năng sinh tổng hợp keratinase từ các chủng hoang dại còn hạn chế, hoạt tính của enzyme thấp và thường lẫn tạp chất. Do đó để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của keratinase thì trọng tâm là nâng cao trình độ sản xuất keratinase tái tổ hợp thông qua tách dònggenvà biểu hiện gen. Trên thế giới đã có rất nhiều nghiên cứu tách dòng và hiện gen keratinase từ vi khuẩn Gram dương, xạ khuẩn hay nấm men trong hệ biểu hiện E.coli, B.subtilis hoặcP.pastoris...Ở Việt Nam hiện nay việc nghiên cứu keratinase còn hạn chế, chưa có cơ sở nào sản xuất keraitnase ở quy mô công nghiệp.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2433
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001719.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.