Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2438
Title: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT γ-AMINOBUTYRIC AXIT TỪ DỊCH CÁM GẠO BẰNG LACTOBACILLUS
Authors: LÝ, THỊ KIM TUYẾN
Keywords: Nghiên cứu;Quy trình;Sinh học
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Hiện nay, hướng nghiên cứu ứng dụng các chất có nguồn gốc tự nhiên để làm thực phẩm chức năng bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam. Thực tế, khi một sản phẩm có thể tiếp cận được trên thị trường thì sản phẩm phải đảm bảo về chất lượng và giá thành. Để giải quyết hai vấn đề lớn này, hướng nghiên cứu của đề tài là chọn một nguồn nguyên liệu rẻ tiền và sẵn có nhất ở trong nước mà vẫn cung cấp được đầy đủ các thành phần cơ bản để có thể lên men được GABA có hiệu suất cao. Về chất lượng sản phẩm, nhóm nghiên cứu đề tài đã sử dụng chất chỉ thị chỉ ra được sự thay đổi kênh ion clorua để kiểm tra hoạt tính của tế bào.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2438
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001724.pdf
  • Description : 
  • Size : 604.48 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.