Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2439
Title: NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI, CẢM XÚC VÀ CHỈ SỐ VƯỢT KHÓ CỦA HỌC SINH HAI TRƯỜNG THCS, HUYỆN YÊN MÔ, TỈNH NINH BÌNH
Authors: TRẦN, ANH TUẤN
Keywords: Nghiên cứu;Yên Mô
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Đến nay, trên thế giới và ở Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu về lứa tuổi dậy thì và các chỉ số sinh học trên các đối tượng là học sinh, điển hình là các công trình nghiên cứu trên các đối tượng học sinh từ 6 đến 17 tuổi [13, 16, 18, 23, 50]... Các kết quả nghiên cứu của các công trình này cho thấy, các chỉ số về hình thể và hoạt động thần kinh đang tăng dần, tuổi dậy thì đang có xu hướng đến sớm hơn đối với các đối tượng học sinh. Các chỉ số sinh học của con người thay đổi theo lứa tuổi và điều kiện xã hội đặc biệt là học sinh cấp THCS. Tuy nhiên các công trình nghiên cứu cụ thể ở địa phương Ninh Bình chưa nhiều, đặc biệt ở huyện Yên Mô. Để góp phần cung cấp các số liệu cụ thể và một số phân tích khách quan cho chương trình nâng cao chất lượng dân số huyện Yên Mô nói riêng, tỉnh Ninh Binh và cả nước nói chung.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2439
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001725.pdf
  • Description : 
  • Size : 494.54 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.