Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24397
Title: Điều tra, đánh giá và cảnh báo biến động của các yếu tố khí tượng thủy văn có nguy cơ gây tổn thương tài nguyên môi trường vùng biển và dải ven biển Việt Nam, đề xuất các giải pháp phòng tránh và ứng phó (TDAI-DATP1)
Authors: Trần, Thục
Trần, Hồng Thái
Đỗ, Đình Chiến
Nguyễn, Xuân Hiển
Hoàng, Đức Cường
Dương, Văn Khảm
Bảo Thạnh
Lê, Quốc Huy
Keywords: Biến động thủy văn;Khí tượng thủy văn;Tài nguyên môi trường;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 109 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24397
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : N_34.pdf
  • Description : 
  • Size : 47.35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.