Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2441
Title: Dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi Nhánh Thăng Long
Other Titles: Retail Banking at Bank for Investment and Development of Vietnam – Thang Long Branch
Authors: Vũ, Văn Kiểm
Keywords: Dịch vụ bán lẻ;Ngân hàng;Ngân hàng thương mại;Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 106 tr.
Abstract: - Nêu ra vấn đề cơ bản và xu hướng phát triển của Ngân hàng bán lẻ. - Đánh giá thực trạng phát triển Ngân hàng bán lẻ tại BIDV Chi nhánh Thăng Long. - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển Ngân hàng bán lẻ của BIDV – Chi nhánh Thăng Long.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2441
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004522.pdf
  • Description : 
  • Size : 506.01 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.