Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2442
Title: Hoàn thiện quản lý nhà nước về an toàn lao động tại các công trình xây dựng có vốn đầu tư nước ngoài vùng Đông Bắc Bộ
Other Titles: State Management Improvement in Ocupational safety management at foreign direct investment contruction projects in northern – Eastern area
Authors: Phan, Mạnh Hùng
Keywords: Quản lý kinh tế;Quản lý nhà nước;An toàn lao động;Quản lý xây dựng
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 111 tr.
Abstract: - Hệ thống hóa lý luận về an toàn lao động và quản lý nhà nước về toàn lao động - Nghiên cứu tình hình quản lý an toàn lao động tại 2 công trình : Nhà máy Nhiệt điện Mông dương II, Mở rộng nhà máy Samsung giai đoạn II và quản lý nhà nước về an toàn lao động đối với các công trình xây dựng có vốn đầu tư nước ngoài. - Chỉ ra các mặt tích cực, hạn chế trong quản lý nhà nước về an toàn lao động tại hai công trình xây dựng có vốn đầu tư nước ngoài. - Nghiên cứu quan điểm định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước về an toàn lao động đối với các công trình xây dựng có vốn đầu tư nước ngoài. - Đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về an toàn lao động đối với các công trình xây dựng có vốn đầu tư nước ngoài.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2442
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004523.pdf
  • Description : 
  • Size : 546.19 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.