Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2444
Title: So sánh pháp luật về chống bán phá giá hàng hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ
Other Titles: Comparison on goods anti-dumping law and regulations between Việt Nam and the US
Authors: Vũ, Thị Như Hằng
Keywords: Bán phá giá hàng hóa;Bán phá giá hàng hóa;Pháp luật Việt Nam;Pháp luật Hoa Kỳ;Luật thương mại
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 96 tr.
Abstract: - Hoàn thiện khái niệm về bán phá giá và chống bán phá giá; - Làm rõ đặc điểm, ý nghĩa và vai trò của chống bán phá giá; - Phân tích, đánh giá đúng thực trạng các quy định của pháp luật chống bán phá giá và thực tiễn thực hiện; - Đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện và thực hiện những quy định của pháp luật chống bán phá giá tại Việt Nam. - Kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật chống bán phá giá, đồng thời giúp doanh nghiệp Việt Nam phòng và xử lý các vụ kiện chống bán phá giá ở nước ngoài, đặc biệt là ở Hoa Kỳ.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2444
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004814.pdf
  • Description : 
  • Size : 366.28 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.