Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2445
Title: Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản ở Việt Nam
Other Titles: Law on environmental protection of production and processing of mining and mineral activities in Vietnam
Authors: Đặng, Văn Cương
Keywords: Bảo vệ môi trường;Luật môi trường;Khai thác khoáng sản;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 98 tr.
Abstract: Luận văn làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc điều chỉnh pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản tại Việt Nam. Luận văn đã phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản tại Việt Nam. Luận văn đưa ra một số kiến nghị để hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện hành và bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản tại Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2445
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004815.pdf
  • Description : 
  • Size : 579.29 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.