Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2447
Title: Bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Luật bảo hiểm xã hội và thực tiễn thi hành trên địa bàn thành phố Hà Nội
Other Titles: Compulsory social insurance in Social Insurance Law and how it actually works in Hanoi city
Authors: Nguyễn, Thị Thúy
Keywords: Luật kinh tế;Bảo hiểm xã hội;Luật Bảo hiểm;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 97 tr.
Abstract: Luận văn đã phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận và các nội dung cơ bản của pháp luật bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trên cơ sở đó, tác giả Luận văn đi vào đánh giá thực trạng các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam. Kết quả cho thấy, sau 7 năm thực hiện, Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành đã đi vào cuộc sống, phát huy tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động góp phần thực hiện mục tiêu chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Bên cạnh đó, các quy định của Luật cũng đang bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập trước tình hình thực tiễn hiện nay. Để minh họa cho hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật bảo hiểm xã hội năm 2006, tác giả đánh giá cụ thể tình hình thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội không ngừng áp dụng các biện pháp để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đảm bảo thu đúng, thu đủ đạt và vượt chỉ tiêu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Công tác giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội đảm bảo đúng chính sách, đúng người, đúng thời hạn. Tuy nhiên, tình trạng nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm xã hội tại địa bàn Thủ đô vẫn là một khó khăn, thách thức lớn mà ngành cần có những công cụ pháp lý hỗ trợ để hạn chế tình trạng này. Các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội ngày càng gia tăng và phức tạp. Công tác khởi kiện đã được triển khai nhưng hiệu quả thi hành án không cao…Từ những kết quả phân tích trên, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc và nâng cao hiệu quả thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc tại thành phố Hà Nội.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2447
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004817.pdf
  • Description : 
  • Size : 384.3 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.