Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2448
Title: Vai trò của tư pháp trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam
Other Titles: The role of the judiciary in protecting human rights in Vietnam
Authors: Trương, Thị Thùy Dung
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Quyền con người;Luật;Hiến pháp
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 88 tr.
Abstract: Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận về quyền con người, quyền tư pháp và vai trò của tư pháp trong việc bảo vệ các quyền con người theo những tiêu chuẩn chung của pháp luật thế giới và được áp dụng trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay. Luận văn phân tích thực trạng bảo đảm quyền con người trong hoạt động tư pháp ở Việt Nam thông qua việc phân tích khái quát hệ thống tư pháp và những điểm hạn chế, bất cập trong nhận thức, trong hệ thống pháp luật và hoạt động xét xử. Luận văn nêu lên một số quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao vai trò của tư pháp trong việc bảo vệ các quyền con người ở Việt Nam hiện nay như: nâng cao nhận thức về vai trò của tư pháp trong việc bảo vệ quyền con người; hoàn thiện pháp luật tố tụng, mở rộng quyền của thẩm phán và đặc biệt là đẩy mạnh, tăng cường tính độc lập của tư pháp.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2448
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004818.pdf
  • Description : 
  • Size : 408.68 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.