Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2451
Title: Pháp luật Việt Nam về tên miền liên quan đến nhãn hiệu
Other Titles: The domain name realating to trademark under the provisions of the law of Vietnam
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Linh
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Tranh chấp tên miền;Tên miền;Nhãn hiệu;Luật dân sự
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 108 tr.
Abstract: Luận văn khái quát về các khái niệm, các quy định của Pháp luật Việt Nam về tên miền liên quan đến nhãn hiệu đặc biệt là việc giải quyết tranh chấp tên miền có liên quan đến nhãn hiệu. Luận văn cũng phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật về Dân sự, luật Sở hữu trí tuệ, Luật Công nghệ Thông tin và các quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp tên miền liên quan đến nhãn hiệu, những kết quả đã đạt được trong việc việc giải quyết tranh chấp. Luận văn cũng nêu những hạn chế trong bảo vệ và giải quyết tranh chấp tên miền liên quan đến nhãn hiệu trên thực tế, cũng như trong quy định của pháp luật và những nguyên nhân dẫn đến tồn tại nêu trên. Luận văn đã đề xuất một số giải pháp, kiến nghị phù hợp với thực tiễn hiện nay nhằm nâng cao hiệu quả của các quy định pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp tên miền liên quan đến nhãn hiệu.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2451
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004821.pdf
  • Description : 
  • Size : 428.64 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.