Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2452
Title: Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan TP. Hà Nội - thực trạng và giải pháp
Other Titles: e-customs procedures for export and import of goods in Customs Department Hanoi - Situations and Solutions
Authors: Võ, Quang Đông
Keywords: Luật Hải quan;Luật xuất nhập khẩu;Hàng hóa;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 115 tr.
Abstract: Đề tài: “Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan TP.Hà Nội - Thực trạng và giải pháp” nghiên cứu một cách hệ thống, đầy đủ, cụ thể và toàn diện, mang tính ứng dụng thực tiễn trên cơ sở các quy định của pháp luật Việt Nam và Tổ chức Hải quan thế giới về thủ tục hải quan điện tử; kinh nghiệm thực hiện thủ tục hải quan điện tử của một số nước trong khu vực và thực tiễn hoạt động triển khai và thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải quan TP.Hà Nội. Kết quả: - Luận văn đã làm rõ những cơ sở lý luận chung về thủ tục hải quan điện tử thông qua việc phân tích, trình bày khái niệm, đặc điểm, vai trò, sự cần thiết của thủ tục hải quan điện tử, từ đó đưa ra cái nhìn tổng quan nhất về thủ tục hải quan điện tử. - Luận văn đã làm rõ một số điểm hợp lý và hạn chế của pháp luật hiện hành về thủ tục hải quan điện tử thông qua việc phân tích các quy định của pháp luật về thủ tục hải quan điện tử. - Luận văn đánh giá thực trạng thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải quan TP.Hà Nội trong đó nêu bật những ưu điểm chủ yếu và kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc và nguyên nhân cần khắc phục. - Luận văn nghiên cứu kinh nghiệm triển khai và thực hiện thủ tục hải quan điện tử của một số nước trong khu vực, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm có thể áp dụng thực tiễn tại Việt Nam. - Trên cơ sở các quy định của pháp luật, xu thế phát triển và thực trạng thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải quan TP.Hà Nội, tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải quan TP.Hà Nội và Việt Nam trong những năm tới.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2452
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004822.pdf
  • Description : 
  • Size : 342.3 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.