Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2456
Title: Kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn theo pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Phương Linh
Keywords: Luật kinh tế;Quảng cáo gây nhầm lẫn;Luật cạnh tranh;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 70 tr.
Abstract: Luận văn tập trung nghiên cứu về hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn, thực trạng của hành vi này ở Việt Nam và hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này. Đây là một trong các biện pháp giúp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như quyền lợi của những doanh nghiệp chân chính
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2456
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004824.pdf
  • Description : 
  • Size : 354.6 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.