Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24570
Title: Báo cáo kỹ thuật: Đo bình đồ và thủy văn đoạn sạt lở trọng điểm Bạch Hạc - T.P Việt Trì - Phú Thọ
Authors: Trần, Xuân Thái
Phạm, Đỉnh
Trần, Ngọc Hiển
Nguyễn, Xuân Hồng
Nguyễn, Thành Trung
Nguyễn, Đức Tuấn
Keywords: Thủy văn;Sạt lở;Sông Hồng;Phú Thọ
Issue Date: 2001
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 163 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24570
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : N_43.pdf
  • Description : 
  • Size : 64.81 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.