Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24586
Title: Nghiên cứu nhận dạng toàn diện về lũ, dự báo, kiểm soát và thoát lũ phục vụ yêu cầu chung sống với lũ ở đồng bằng sông Cửu Long
Keywords: Lũ lụt;Dự báo;Kiểm soát;Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2001
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 172 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24586
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : N_44.pdf
  • Description : 
  • Size : 69.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.