Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24607
Title: Cơ sở khoa học cho việc xác định đường cơ sở và phân định vùng biển Việt Nam
Keywords: Địa lý;Biển;Đường cơ sở;Việt Nam
Issue Date: 1999
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 236 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24607
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : N_45.pdf
  • Description : 
  • Size : 85.1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.