Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2461
Title: Vai trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay
Authors: Phan, Thị Sánh
Keywords: Tòa án;Bảo vệ quyền con người;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 92 tr.
Abstract: Luận văn đề cập khá toàn diện các vấn đề lý luận và thực tiễn của vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người, cũng như các đảm bảo cho việc thực hiện vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay. Với những kết quả mà luận văn đạt được, tác giả hy vọng sẽ góp một phần nhỏ vào việc hoàn thiện và phát triển các cơ chế bảo vệ quyền con người nói chung, cũng như nâng cao được vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người nói riêng ở nước ta hiện nay.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2461
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004826.pdf
  • Description : 
  • Size : 401.67 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.