Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2466
Title: Vai trò của tòa án trong thi hành án hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp
Other Titles: The role of the court in the criminal enforcement meet the requirements of judicial reform
Authors: Nguyễn, Minh Thanh
Keywords: Tòa án;Thi hành án;Tòa án hình sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 113 tr.
Abstract: Luận văn phân tích, khái quát về cải cách tư pháp ở Việt Nam, vị trí vai trò của Tòa án trong tiến trình cải cách tư pháp. Xác định tầm quan trọng của công tác thi hành án hình sự trong giai đoạn hiện nay và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là lĩnh vực thi hành án hình sự. Phân tích, đánh giá những kết quả đã làm được trong công tác thi hành án từ trước và sau khi Luật thi hành án hình sự ra đời. Xem xét những điểm mới trong Luật thi hành án, phân tích tính ưu việt trong hệ thống pháp luật Việt Nam và điểm chưa phù hợp về công tác thi hành án, góp phần giúp chúng ta nhìn nhận và đánh giá đúng vị trí công tác này trong hệ thống pháp luật hiện nay. Đưa ra các hạn chế vướng mắc và giải pháp kiến nghị hoàn thiện đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay. Đề tài tập trung vào việc làm thế nào để hoàn thiện công tác thi hành án trong hệ thống hoạt động tư pháp tại Tòa án từ việc bản án, quyết định hình sự đã có hiệu lực được đưa ra thi hành. - Làm rõ một số nội dung cơ bản về đưa bản án hình sự vào thi hành như: khái niệm, đặc điểm của thi hành án hình sự và các nguyên tắc của hoạt động thi hành án hình sự. - Hoàn thiện cơ cấu tổ chức cán bộ thi hành án hình sự tại tòa án các cấp. - Làm rõ hơn một số vấn đề quy định của pháp luật tố tụng hình sự về đưa bản án hình sự vào thi hành. Trên cơ sở đó so sánh, đối chiếu với tình hình thi hành bản án hình sự tại tỉnh Thanh Hóa. - Phân tích và nêu ra những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, thiếu sót trong việc đưa bản án hình sự vào thi hành tại Thanh Hóa từ năm 2009 đến 2013. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành bản án hình. Tổng hợp, đánh giá những vấn đề lý luận và thực tiễn về thi hành bản án hình sự trong các công trình của một số nhà nghiên cứu khoa học. Việc nghiên cứu đề tài dựa vào hoạt động thực tiễn công tác Thi hành án hình sự tại Toà án. Số liệu lấy trong các báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, tổng kết công tác xét xử và công tác thi hành án hình sự trong những năm (2009 - 2013), và thông tin trên mạng Internet để phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề thực tiễn xung quanh việc thi hành bản án hình sự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2466
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004829.pdf
  • Description : 
  • Size : 342.01 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.