Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24672
Title: Nghiên cứu diễn biến sạt lở bờ sông Lam đoạn làng Đỏ - Xuân Phổ - Xuân Hội. Dự báo xu thế và kiến nghị giải pháp phòng chống sạt lở
Authors: Nguyễn, Văn Tuấn
Trần, Xuân Thái
Keywords: Sạt lở;Phòng chống sạt lở;Sông Lam;Xuân Hội
Issue Date: 2
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 58 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24672
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : N_48.pdf
  • Description : 
  • Size : 16.35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.