Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2471
Title: Pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển ở Việt Nam
Other Titles: The laws of the contract of international carriage of goods by sea
Authors: Nguyễn, Hữu Nam
Keywords: Hợp đồng vận chuyển;Hàng hóa quốc tế;Hợp đồng;Luật kinh tế
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 82 tr.
Abstract: Trước hết Luận văn khái quát pháp luật Việt Nam và quốc tế liên quan tới hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng tàu biển và đưa ra những nhận xét về sự thiếu đồng nhất giữa pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế, cũng như giữa các điều ước quốc tế đối với nhau trong lĩnh vực này. Tiếp theo Luận văn luận giải các bất cập của pháp luật Việt Nam thông qua việc phân tích sâu về Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005 và các văn bản dưới luật liên quan, cùng với việc đánh giá việc thi hành các văn bản pháp luật này. Trên cơ sở đó Luận văn kiến nghị sửa đổi Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005 liên quan tới chứng từ vận chuyển, trách nhiệm của người vận chuyển đối với thiệt hại về hàng hóa, nghĩa vụ chứng minh lỗi liên quan đến cơ sở xác định trách nhiệm của người vận chuyển. Luận văn cũng đưa ra một số kiến nghị thực hành đề giúp cho các doanh nghiệp vận chuyển hàng hải của Việt Nam thuần thục trong kỹ năng giao kết và thực hiện hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng tàu biển, đồng thời kiến nghị Việt Nam nên tham gia vào một số điều ước quốc tế quan trọng liên quan. Luận văn sử dụng chủ yếu là phương pháp phân tích qui phạm, và phương pháp so sánh pháp luật để nghiên cứu đề tài Luận văn.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2471
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004832.pdf
  • Description : 
  • Size : 329.63 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.