Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2473
Title: Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự Việt Nam
Other Titles: Duties and rights of the people’s procuracy in civil proceeding in Vietnam
Authors: Phùng, Thanh Hà
Keywords: Luật tố tụng dân sự;Pháp luật Việt Nam;Viện kiểm sát nhân dân;Nhiệm vụ;Quyền hạn
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 105 tr.
Abstract: Luận văn đã phân tích và làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm, cơ sở để xác định nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự. Không chỉ trình bày những vấn đề lý luận, luận văn còn phân tích rõ các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân cũng như thực trạng thực hiện các quy định đó trong giai đoạn 2005- 2013. Trên cơ sở đó, luạn văn đưa ra những giải pháp hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng dân sự Việt Nam về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2473
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004834.pdf
  • Description : 
  • Size : 350.01 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.