Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2474
Title: Pháp luật Việt Nam về đấu thầu xây dựng - Thực trạng và hướng hoàn thiện
Other Titles: Vietnam laws on bidding construction: Status and direction of perfection
Authors: Nguyễn, Thành Nam
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế;Luật đấu thầu
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 103 tr.
Abstract: Luận văn đã phân tích một cách có hệ thống và chi tiết những nội dung chủ yếu của Pháp luật về đấu thầu xây dựng ở Việt Nam tìm ra những bất cập và nguyên nhân của những bất cập này. Trên cơ sở đó có kiến nghị cụ thể về việc hoàn thiện Pháp luật về đấu thầu xây dựng ở Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2474
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004835.pdf
  • Description : 
  • Size : 312.01 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.