Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2479
Title: GIAO THOA COULOMB - HADRON NĂNG LƯỢNG CAO
Authors: Đào, Thị Luyên
Keywords: Vật lý;Giao thoa;Năng lượng cao;Nghiên cứu
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Hiện nay, với các số liệu thống kê phong phú về các phép đo tán xạ đàn hồi của các nucleon tích điện ở mức năng lượng cao cho phép chúng ta thực hiện các phân tích chi tiết các dữ liệu đo trong một vùng rộng lớn của t – bình phương xung lượng truyền 4 chiều. Các vùng này là không chỉ gồm vùng ở gần hạt nhân nơi mà tán xạ hadron chiếm ưu thế, có nghĩa là mà còn cả vùng mà tán xạ Coulomb đóng vai trò ưu thế tức là (vùng này thường được chia thành hai vùng nhỏ là vùng Coulomb và vùng giao thoa Coulomb – hadron).
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2479
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001729.pdf
  • Description : 
  • Size : 528.77 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.