Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24792
Title: Khoa học xã hội & nhân văn chỉ coi trọng tre già
Authors: Hảo Linh
Keywords: Khoa học xã hội & nhân văn
Issue Date: 2016
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Hảo Linh. (2016). Khoa học xã hội & nhân văn chỉ coi trọng tre già. Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội. Số 307, p. 42-45
Abstract: An toàn là trên hết -- Ngại công bố quốc tế -- Phân chia đề tài bất hợp lý
Description: TNS05093; 4 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24792
Language: vi
Appears in Collections:VNU Bulletin

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS05093.pdf
  • Description : 
  • Size : 8.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.