Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2480
Title: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại Việt Nam
Other Titles: The theoretical issues and practical on Legal Consulting Contract for Enterprises in Vietnam
Authors: Nguyễn, Thị Đan Phương
Keywords: Luật kinh tế;Tư vấn pháp luật;Hợp đồng;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 79 tr.
Abstract: Luận văn đề cập những vấn đề lý luận cơ bản về hợp đồng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp ở Việt Nam, thực trạng pháp luật Việt Nam với những quy định hiện hành và thực tiễn áp dụng loại hợp đồng này; từ đó, đưa ra định hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng tư vấn pháp luật. Với những kết quả mà luận văn đạt được, tác giả hy vọng sẽ góp phần tạo ra cái nhìn tổng quan về hợp đồng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp để qua đó, hướng tới khả năng thực hiện một cách hiệu quả hợp đồng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trong nền kinh tế nước ta hiện nay.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2480
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004839.pdf
  • Description : 
  • Size : 422.54 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.