Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24802
Title: Vài suy nghĩ về vai trò của người phụ nữ trong gia đình
Authors: Trần, Thu Hương
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 6, Hà Nội, 2001
Keywords: Phụ nữ;Xã hội học;Gia đình
Issue Date: 2001
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Trần, Thu Hương. (2001). Vài suy nghĩ về vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 6, Hà Nội, 2001
Abstract: Dường như ngay từ khi sinh ra người phụ nữ, tạo hóa đã trao cho họ nhiệm vụ vô cùng lớn lao và vô cùng khó khăn đó là thiên chức của người chăm lo tổ ấm gia đình. Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, xã hội muốn phát triển không thể không phụ thuộc vào sự phát triển bền vững và lành mạnh của gia đình…
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24802
Language: vi
Format Extent: tr. 327-331
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00588.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.