Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24811
Title: Bước đột phá về lý luận và phương pháp nghiên cứu KHXH&NV
Authors: Ngũ Hiệp
Bảo Chi
Keywords: Nghiên cứu khoa học;Khoa học xã hội & nhân văn
Issue Date: 2016
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Ngũ Hiệp, Bảo Chi. (2016). Bước đột phá về lý luận và phương pháp nghiên cứu KHXH&NV. Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội. Số 307, tr. 50-53
Abstract: Nền tảng lý luận cho “dòng chảy” lịch sử Việt Nam – Cơ sở khoa học để xác định vị trí Hoàng thành Thăng Long
Description: TNS05095; 4 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24811
Language: vi
Appears in Collections:VNU Bulletin

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS05095.pdf
  • Description : 
  • Size : 8.6 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.