Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24829
Title: Chưa trả lời được bao giờ biển miền Trung "trở lại như trước"
Authors: Hoàng Táo
Đức Hùng
Keywords: Ô nhiễm môi trường;Hệ sinh thái biển
Issue Date: 2016
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Số 307 - Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: TNS05101; 2 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24829
Appears in Collections:VNU Bulletin

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS05101.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.