Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2483
Title: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÓA NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG CÁC ĐÁ NÚI LỬA-PLUTON MESOZOI MUỘN RÌA LỤC ĐỊA TÍCH CỰC ĐÀ LẠT
Authors: Nguyễn, Minh Long
Keywords: Địa hóa;Đất hiếm;Đá núi lửa;Đà Lạt
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Theo quan điểm địa hóa hiện đại, hàm lượng các nguyên tố đất hiếm trong đá magma có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá nguồn gốc và lịch sử phát triển của loại đá magma đó. Trong quá trình hình thành của từng loại đá magma có những giai đoạn mà hàm lượng các nguyên tố đất hiếm được giàu lên hoặc làm nghèo kiệt đi và những sự biến đổi này được phát hiện trong mỗi loại đá cũng có thể chỉ ra một số vấn đề về nguồn gốc của magma tạo nên loại đá đó.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2483
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001731.pdf
  • Description : 
  • Size : 480.1 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.