Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24833
Title: Về những đặc điểm của kiểu nhân vật mỹ nữ - hồ ma và chủ nghĩa nhân văn của Bồ Tùng Linh
Authors: Ngô, Hoàng Mai
Keywords: Liêu trai chí dị;Bồ, Tùng Linh;Văn học Trung Quốc;Hồn ma
Issue Date: 2001
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 356-362
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 6, Hà Nội, 2001
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24833
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00592.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.94 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.