Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2485
Title: THẠCH LUẬN CÁC ĐÁ PERIDOTIT NÚI NƯA VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI QUẶNG HOÁ CROMIT VÙNG CỔ ĐỊNH, THANH HÓA
Authors: Nguyễn, Xuân Phú
Keywords: Peridotit;Núi nưa;Thanh Hóa;Địa chất
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Vùng Cổ Định cách thị xã Thanh Hoá khoảng 20km về phía tây nam, thuộc địa phận ba huyện Nông Cống, Triệu Sơn và Như Xuân. Khu vực Núi Nưa là một dãy Núi cao được bắt nguồn từ dải Trường Sơn vươn về phía biển theo hướng tây bắc - đông nam, các đá peridotit phân bố trong khu vực này đã được nhiều nhà địa chất quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, việc nghiên cứu kết hợp các phương pháp phân tích thạch học, địa hóa, địa hóa khoáng vật ... sau đó sử dụng thuyết kiến tạo mảng để luận giải và đưa ra những kết luận về môi trường kiến tạo liên quan đến sự thành tạo của tổ hợp ophiolit trong khu vực là một vấn đề đến nay vẫn chưa được giải quyết cụ thể.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2485
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001735.pdf
  • Description : 
  • Size : 870.69 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.