Tin khoa học - công nghệ: Nasa lần đầu ghi lại vụ nổ sao đỏ khổng lồ. Phát hiện nguồn gốc quái vật tully 300 triệu năm trước. Vật liệu đen nhất thế giới có thể hút 99,9% ánh sáng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24854Tin khoa học - công nghệ: Nasa lần đầu ghi lại vụ nổ sao đỏ khổng lồ. Phát hiện nguồn gốc quái vật tully 300 triệu năm trước. Vật liệu đen nhất thế giới có thể hút 99,9% ánh sáng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24854