Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24854
Title: Tin khoa học - công nghệ: Nasa lần đầu ghi lại vụ nổ sao đỏ khổng lồ. Phát hiện nguồn gốc quái vật tully 300 triệu năm trước. Vật liệu đen nhất thế giới có thể hút 99,9% ánh sáng
Authors: Phương Hoa
Keywords: Khoa học;Công nghệ
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Só 101 - Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: 2 tr. ; TNS05011
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24854
Appears in Collections:VNU Bulletin

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS05011.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.