Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2487
Title: ĐA DẠNG SINH HỌC CÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỢP LÝ NGUỒN LỢI CÁ Ở VÙNG CỬA HỘI, NGHỆ AN
Authors: LÊ, THỊ NHƯ PHƯƠNG
Keywords: Đa dạng sinh học;Khai thác;Nghệ An;Động vật học
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Trong những năm gần đây, do nhu cầu thực phẩm từ sức ép dân số, nhu cầu phát triển nhằm thỏa mãn tiêu dùng dẫn tới việc khai khác quá mức nguồn lợi sinh vật vùng cửa sông ngày càng gia tăng, chưa dựa trên cơ sở khoa học, không theo quy hoạch lâu dài, cùng với ô nhiễm môi trường đã làm suy giảm nguồn tài nguyên sinh vật, phá hoại môi trường sống của nhiều loài thủy sinh vật, trong đó có cá. Vấn đề này đặt ra thách thức đối với ngành thủy sản tỉnh Nghệ An, cần có những biện pháp để khai thác hợp lý nguồn thủy sản nói chung và cá nói riêng ở vùng cửa Hội.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2487
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001741.pdf
  • Description : 
  • Size : 369.96 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.