Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2488
Title: CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT QUANG CỦA NANO TINH THỂ BÁN DẪN BA THÀNH PHẦN Zn1-XCdXS
Authors: NGUYỄN, ANH TÚ
Keywords: Vật lý;Chất rắn;Nano;Tinh thể
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Các nano tinh thể (NC) bán dẫn (cũng còn được biết đến là các chấm lượng tử) do kích thước rất nhỏ bé của chúng (từ 1 - 20 nano met (nm)), thể hiện các tính chất điện tử và quang học thú vị. Ta có thể xếp tính chất của chúng nằm giữa các vật liệu bán dẫn khối và các phân tử hay nguyên tử riêng biệt. Trong vòng 20 năm gần đây, các NC đã được tập trung nghiên cứu và đạt được các tiến bộ to lớn trong việc tổng hợp, cũng như hiểu biết thêm về các tính chất quang và điện của chúng.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2488
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001742.pdf
  • Description : 
  • Size : 443.4 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.