Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2489
Title: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA POLIANILIN ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG ĐIỆN HÓA CỦA TITAN DIOXIT
Authors: PHẠM, THỊ TỐT
Keywords: Nghiên cứu;Tính chất;Quang điện hóa;Titan
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Compozit TiO2-PANi có khả năng dẫn điện tốt, tính ổn định cao, có khả năng xúc tác điện hóa và quang điện hóa tốt, có thể chế tạo được theo phương pháp điện hóa hoặc hóa học tùy theo mục đích sử dụng [22, 28, 37].
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2489
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001743.pdf
  • Description : 
  • Size : 561.45 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.