Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2496
Title: NGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN TRÊN GEN FLT3 Ở MỘT SỐ BỆNH NHÂN LƠ XEMI CẤP DÒNG TỦY
Authors: HOÀNG, NHẬT LỆ
Keywords: Nghiên cứu;Đột biến gen
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Trước đây việc chẩn đoán AML chủ yếu dựa vào hình thái học tế bào, hóa học tế bào kết hợp với triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân do đó việc phân loại AML còn gặp nhiều khó khăn đối với bệnh nhân có bộ nhiễm sắc thể bình thường thì không phát hiện được những tổn thương trên gen để có định hướng điều trị.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2496
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001753.pdf
  • Description : 
  • Size : 783.15 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.