Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25020
Title: Hình ảnh người phụ nữ Nhật Bản trong thôn làng Nhật thời cận đại (Qua tác phẩm "Những người Nhật bị lãng quên" của tác giả Miyamoto Tsunichi)
Authors: Trần, Thị Trung Toàn
Keywords: Văn học nước ngoài;Phụ nữ;Tsunichi, Miyamoto, 1907-1981;Nhật Bản
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 505-521
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25020
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00612.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.36 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.