Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25025
Title: Lịch sử phát triển địa chất thành phố Hà Nội và nguồn gốc, quá trình chuyển dịch của các sông, hồ trong Hococen
Authors: Nguyễn, Thanh Lan
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004
Keywords: Địa chất;Giai đoạn Halocen;Thành phố Hà Nội
Issue Date: 2004
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Nguyễn, Thanh Lan. (2004). Lịch sử phát triển địa chất thành phố Hà Nội và nguồn gốc, quá trình chuyển dịch của các sông, hồ trong Hococen. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004
Abstract: Thành phố Hà nội nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng do đó đã trải qua quá trình phát triển đồng thời với quá trình phát triển của đồng bằng sông Hồng. Tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội kết hợp với những khám phá về hoàng thành Thăng Long cổ đã thức đẩy các nhà khoa học nghiên cứu về Hà Nội trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Qua các kết quả nghiên cứu và xử lý tài liệu địa chất khu vực Hà Nội có thể khái quát được lịch sử phát triển vùng này trong Halocen gồm hai giai đoạn: 4000 năm BP (trước ngày nay) đến giai đoạn đắp đê sông Hồng hình thành nên tầng trầm tích bãi bồi trong đê. Và từ khi đắp đê sông Hồng đến nay lớp trầm tích bãi bồi ngoài đê được thành tạo. Vùng trung tâm Hà Nội có địa hình trũng do thiếu hụt trầm tích kết hợp với hoạt động sụt lún trong tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại. Do đó, hoạt động nắn chỉnh dòng sông đặc biệt là sông Hồng diễn ra một cách mạnh mẽ. Trong Halocen muộn, lòng sông Hồng dịch chuyển từ Tây Nam sang Đông Bắc đã để lại hai hồ hình móng ngựa là Hồ Tây và Hồ Yên Sở và một hệ thống các ao chuôm rải rác khắp khu vực.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25025
Language: vi
Format Extent: tr. 142-150
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00759.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.