Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25040
Title: Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nghiên cứu khả thi khai thác - chế biến Ilmenite mỏ Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh
Keywords: Môi trường;Mỏ;Kỳ Anh;Hà Tĩnh
Issue Date: 1997
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 53 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25040
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : N_08.pdf
  • Description : 
  • Size : 24.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.